Kryptogram

Kryptogram är det lilla konsultföretaget med breda kunskaper inom IT och IT-säkerhetsbranschen. Visionen är att bidra till att öka andelen funktionella men robusta och säkra IT-system i samhället.

Vi tar gärna uppdrag relaterade till design och granskning av säkerhetskänsliga system, kryptering, e-post samt tekniskt svårlösta problem. Men är även öppna för andra spännande uppdrag. Hör gärna av er till oss så kan vi diskutera vidare.

Företaget har sitt säte i Malmö, vilket också är vår utgångpunkt. Med det sagt, så är vi rörliga och har inget emot att ta uppdrag över hela Sverige.


Våra tjänster

Granskning

Utvecklar ni system eller produkter där kraven på korrekthet och säkerhet är extra höga? Vi hjälper er gärna med att granska dessa system för att förebygga och åtgärda eventuella problem.

Design och konstruktion

Är ni i startgroparna för ett nytt projekt som ställer höga krav på korrekthet och säkerhet? Kanske kräver projektet även innovativa lösningar på tekniska utmaningar? Vi hjälper er gärna med hela eller delar av era projekt.

Coachning inom säker programvaruutveckling

Vår filosofi är att grundpelarna för säker programvaru­utveckling är att just säkerheten finns med i varje steg i utvecklings­arbetet. Från design till konstruktion och drift­sättning.

Genom praktiska exempel från er verksamheten och generell teori hjälper vi era egna utvecklare förstå säkerhetsimplikationer av sin och andras kod. Vi jobbar också med vad dom i sin tur, som en röd tråd genom sin vardag, kan göra för att skriva säkrare kod.

Rådgivning

Har ni frågor relaterade till säker programvaru­utveckling men inte vet vem ni ska fråga? Står ni och väljer mellan olika säkerhets­relaterade konfigurationer men kan inte bestämma er? Hör av er!